Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


현재 위치
 1. ABOUT US
 2. 회사연혁
Design by WEBGOODCOMPANY HISTORYThat the powerful play goes on, and you may contribute a verse.We must constantly look at things in a different way.

회사연혁

 • 2019
 • 2018.5
 • 2018
 • 2017.10
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2010
 • · 세계 최초 바람없는 '무풍에어컨' 출시
  · IoT 냉장고 '패밀리허브' 출시
  · 세계 최초 15.36TB 서버 SSD 출시
  · 차세대 인공지능 플랫폼 기업 미 '비브 랩스' 인수
  · 업계 최초 10나노 로직 공정 양산
  · 수면 상태를 측정, 분석하는 IoT 헬스케어 '슬립센스(SLEEPsense)' 최초 공개
 • · 프리미엄 주방 가전라인 '셰프 컬렉션' 출시
  · 세계 최초 85인치 벤더블 UHD TV 공개
 • · 세계 최초 3D V낸드 플래시 메모리 양산
  · IoT 냉장고 '패밀리허브' 출시
  · 세계 최초 15.36TB 서버 SSD 출시
  · 차세대 인공지능 플랫폼 기업 미 '비브 랩스' 인수
  · 업계 최초 10나노 로직 공정 양산
  · 수면 상태를 측정, 분석하는 IoT 헬스케어 '슬립센스(SLEEPsense)' 최초 공개
 • · 세계 최초 2세대 3D V낸드 양산
  · IoT 냉장고 '패밀리허브' 출시
  · 세계 최초 15.36TB 서버 SSD 출시
  · 차세대 인공지능 플랫폼 기업 미 '비브 랩스' 인수
  · 업계 최초 10나노 로직 공정 양산
  · 수면 상태를 측정, 분석하는 IoT 헬스케어 '슬립센스(SLEEPsense)' 최초 공개
 • · 세계 최초 바람없는 '무풍에어컨' 출시
  · IoT 냉장고 '패밀리허브' 출시
  · 세계 최초 15.36TB 서버 SSD 출시
  · 차세대 인공지능 플랫폼 기업 미 '비브 랩스' 인수
  · 업계 최초 10나노 로직 공정 양산
  · 수면 상태를 측정, 분석하는 IoT 헬스케어 '슬립센스(SLEEPsense)' 최초 공개
 • · 의료장비 업체 메디슨 인수
  · 세계 최초 20나노 4Gb DDR3 D램 양산
 • · 국제올림픽위원회(IOC)와 2020년까지 올림픽 공식 후원 계약
  · 세계 최초 50나노급 16Gb 낸드 플래시 메모리 개발
  · 영국 프리미어리그 첼시 구단 공식 스폰서
 • · 광학저장장치 생산 시작
  · 회사설립 2010.3.20


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close
   

  Trung tâm khách hàng

  tài khoản ngân hàng

  • Tên


  Oh! Chiều rộng màn hình quá hẹp.
  Vui lòng tăng kích thước của trình duyệt~

  Khi bạn nhìn vào một màn hình hẹp, bạn có thể tận hưởng việc
  mua sắm trên một màn hình được tối ưu hóa trên thiết bị di động của bạn.